Historien om Lundbergs Maltfabrik er en fortælling om hårdt og slidsomt arbejde, opfindsomme og dygtige ledere og ikke mindst om et ikonisk bygningsværk i Ebeltoft. 

Købmand S.B. Lundberg grundlagde sin virksomhed i 1857. Dengang begyndte danskerne i stigende grad begyndte at købe øl i stedet for at brygge selv. I de følgende 140 år drev familien Lundberg en af byens vigtigste arbejdspladser – Maltfabrikken. 

Lederne af Lundberg Maltfabrik forstod at manøvrere på et marked, der altid var i forandring. Nye oversøiske markeder blev opsøgt, og produktion af erstatningskaffe under de to verdenskrige blev en stor succes. Men i slutningen af 1990’erne satte stigende afgifter i kombination med et formindsket marked dog en stopper for den fortsatte produktion af malt i Ebeltoft. 

Et 140-årigt forretningseventyr var ovre – men en ny kulturrejse mod realiseringen af fremtidens maltbrik kunne begynde. 

DE VIGTIGSTE BEGIVENHEDER


1831
Søren Buchtrup Lundberg, grundlæggeren af Maltfabrikken, bliver født.

1857
Den første maltproduktion startes af S. B. Lundberg. Han er nu blevet udlært, har lejet den købmandsgård, der senere skal blive til Maltfabrikken.

1861
Lundberg overtager købmandsgården – og dette er begyndelsen “S.B. Lundbergs Maltfabrik”.

1895
Den første egentlige maltkølle med indfyringsrum og dampmaskine opføres.

1901
S. B. Lundberg dør, og sønnerne Niels og Frederik overtager virksomheden.

1908
Eksport til udlandet starter, i første omgang til Norge. Senere eksporteres til mange lande i Europa, og endda til Sydamerika.

1914 – 1918
Krigstidens rationering af råvarer, herunder korn, nedsætter maltproduktionen. I stedet produceres kaffeerstatning af cikorie, rug og roer.

1917
Den store maltkøllle med den ikoniske skorsten og kamtakker opføres.

1919
Arbejdsmændene på Maltfabrikken strejker. Den eneste strejke i fabrikkens historie, som ender med et forlig, hvor arbejdsmændene opnår en timeløn på 1,08 kr. og en arbejdsdag på 8 timer.

1940-1945
Grundet rationering af korn under 2. verdenskrig bliver kaffeerstatningen en efterspurgt vare i Danmark. Den blev solgt under navnet “Lundbergs nr. 1”.

1947
Maltlageret opføres. Bygningen rummer i dag Spisehuset, Kulturloftet og Bryggeriet.

1952
En ny fireetagers bygning – spirelofterne – bygges til i forlængelse af pakhuset, som i dag huser Biblioteket, Museet og Arkivet. 

1960
Gennemgribende mekanisering og udvidelse af fabrikken. De første 6 siloer bygges foran Maltfabrikken.

1969
Maltproduktionen er fuldstændig automatiseret. Der kan nu produceres malt til 600.000 pilsnere pr. døgn, og Maltfabrikken er det andenstørste malteri i Danmark.

1983
Maltfabrikkens revisor Bent Fredberg overtager virksomheden.

1998
Maltproduktionen lukkes efter en længere afviklingsperiode.

2006
Maltfabrikken købes af et privat firma, som vil udvikle et kommercielt centermiljø med boliger. Der søges om tilladelse til at nedrive de bevaringsværdige bygninger i byrådet. 

2010
Byrådet giver tilladelse til nedrivning, men lokale kræfter vil det anderledes. Der indsamles midler til at erhverve bygningerne for at skabe et internationalt kulturcenter.

2013
Fonden Den Ny Maltfabrik stiftes, og bygningerne købes for 21 mio. kroner indsamlet via folkeaktier og private donationer.

2015
Der udskrives en international arkitektkonkurrence, og Praksis Arkitekterne vinder sammen med landskabsarkitekterne ved Kirstine Jensens Tegnestue og bevaringsarkitektfirmaet VMB.

2020
Maltfabrikken indvies officielt i sommeren 2020.