I mange år lå fabrikkens karakteristiske røde bygningsmasse i dvale, men over de seneste år er de gamle bygninger restaureret og fornyet med et samlet budget på ca. 165 mio. kr. Fabriksanlægget åbnede sommeren 2020 og er allerede blevet et arkitektonisk vartegn for byen.

Bag den fantastiske forvandling står Praksis Arkitekter, der i 2016 vinder en projektkonkurrence ved at levere det bedste forslag til transformationen sammen med landskabsarkitekterne ved Kristine Jensens Tegnestue.

Særligt imponerer det at Maltfabrikkens karakteristiske røde knopskydninger fortsætter i den nye arkitektur. Fabrikkens ikonkarakter styrker den oprindelige volumen og særegne udtryk. Herved skabes en homogen og samlende bygningsmasse, der i stueplan åbner sig op mod de omkringliggende gårdrum og byder alle velkomne. 

Restaureringen har været nænsom med respekt for det oprindelige. Alt fra gamle maskiner til graffiti er bevaret. Her møder det rå og upolerede en ny og stram æstetik. 

Byggeriet har også fået ros for at have forstået projektets kompleksitet af brugere og aktiviteter, og lade funktionerne forbinde ude og inde på en overbevisende og indlevet måde. For i Maltfabrikken er der mere på spil end blot kamtakker og gesimser, skorstene og støbejernsvinduer. Det er her, hvor fortidens industri og bygningsarv møder morgendagens arkitektur, kreativitet, erhverv og kultur i et magisk, nyt mix.

Kom oplev folkets fabrik, far gerne vild undervejs og slut af med panoramaudsigten fra den ikoniske skorsten.

Tak til fotograf Markus Lindhe og Bruno Jakobsen for billederne.