Maltfabrikken består af de to juridiske enheder Komitéen og Ejendomsfonden

Om Komitéen – Maltfabrikken

Komitéen – Maltfabrikken
Maltvej 8 . 8400 Ebeltoft
CVR 36210281

Projekter og events
Komitéen – Maltfabrikken har til opgave at sørge for Maltfabrikkens liv og indhold indenfor områderne kunst, kultur, gastronomi, festivaler, erhverv og iværksætteri. Blandt komitéens driftsopgaver ligger eksempelvis arbejdsfællesskabet M8, Artist Residency-projektet Malt AIR samt ungeprojektet Malt Makers, som drives i samarbejde med Syddjurs Kommune. Komitéen står også for formidlingen af Maltfabrikkens mange tilbud og muligheder.

Komitéens medarbejdere, i daglig tale Team Malt, tæller en direktør, en administrativ leder, projektledere og -rådgivere, en kommunikationsansvarlig, en eventmager og en altmuligmand. Komiteens bestyrelse består af fire medlemmer:

Bestyrelsen for Komitéen

Michael Tolstrup
Forperson

Birgitta Persson
Bestyrelsesmedlem

Anna Rørbæk
Bestyrelsesmedlem

Esther Mogensen
Bestyrelsesmedlem

Heine Skovbak Iversen
Bestyrelsesmedlem

Om Ejendomsfonden

Ejendomsfonden – Maltfabrikken
Maltvej 8 . 8400 Ebeltoft
CVR 35486127

Ejendom og udlejning

Ejendomsfonden er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål, stiftet i 2013 af lokale kultur- og erhvervspersoner. Ejendomsfonden købte Maltfabrikken i 2013 med det formål at istandsætte og udvikle den gamle fabriksbygning, udleje dens lokaler til kunstnere, kulturelle organisationer, kreative erhverv og lignende, samt at uddele Ejendomsfondens overskud for at fremme kulturel og kunstnerisk udvikling i Syddjurs Kommune.

Ejendomsfondens bestyrelse består af fem medlemmer, og har derudover en række samarbejdspartnere. Ejendomsfonden samarbejder blandt andet med professionelle partnere, lokale ildsjæle, unge kreative, kunstnere, lokale fødevareproducenter og andre lokale erhvervsdrivende samt Syddjurs Kommune.

Bestyrelsen for Ejendomsfonden

Christoffer Flintholm
Forperson

Laura Hay Uggla
Bestyrelsesmedlem 

Claus Wistoft
Bestyrelsesmedlem 

Link: Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse jf. årsregnskabslovens § 77 a

Link: God fondsledelse, beskrivelse af Ejendomsfondens bestyrelse