Skal din rå, upolerede idé have vinger,
eller har du et projekt der skal løftes til næste niveau?

Maltfabrikkens Rådgiverteam løser opgaver i skæringspunktet mellem kulturliv og erhverv, byudvikling eller naturformidling. For os er den vigtigste fællesnævner, at vi arbejder med gode projekter og gode mennesker: jer, der er drevet af visioner og ambitioner for fremtiden, og for hvem bæredygtighed er et pejlemærke.

Vi brænder for de gode samarbejder der gør planer og projekter mulige, meningsfulde og realiserbare. Vores tværfaglige team skræddersyr projektforløb til virksomheder, organisationer og ildsjæle på alle niveauer. Vi møder vores samarbejdspartnere i øjenhøjde og tilpasser alle processer målrettet og situationsbestemt. 

Strategisk rådgivning er vores kernekompetence: Vi rådgiver om alle facetter af koncept- og forretningsudvikling, finansiering og fundraising af projekter i alle størrelser. 

Struer Lydens By

Struer Kommune hyrede Maltfabrikkens Rådgiverteam til et forprojekt, da kommunen videreudviklede konceptet Struer Lydens By.

Forprojektet tog udgangspunkt i muligheden for strategisk anvendelse af det tidligere B&O-hovedsæde ’GÅRDEN’ som byudviklingsdynamo.

Med afsæt i et skitseprojekt fra Struer Kommune foretog Maltfabrikkens Rådgiverteam i 2019-2020 en overordnet screening af mulighederne for at realisere ”et nyt og unikt koncept, som kan få stor betydning for Struers position som Lydens By”.

Rådgiverteamet anbefalede i sin forundersøgelse at Struer Kommune, med udgangspunkt i sit eksisterende strategiske fokus på lyd, udnytter GÅRDENs helt særegne arkitektur og fortælling som ramme for et nyt uddannelsescenter. Med specialiserede lyd-uddannelser på internationalt niveau vil Struer kunne udbygge sin position som Lydens By, såvel nationalt som internationalt.

Respons:

”Udgangspunktet var idéen om et oplevelsesbaseret projekt med afsæt i B&O’s tidligere hovedsæde. Men i forprojektet pegede Maltfabrikkens Rådgiverteam på det potentiale, Struer Kommune kunne udfolde ved at blive fremtidens værtsby for lydrelaterede specialuddannelser. Teamet gav konkret inspiration og åbnede muligheder via kontakt til såvel førende fageksperter som unge lydtalenter. Forprojektet og anbefalingerne fra Maltfabrikkens Rådgiverteam har materialiseret sig i konkrete projekter og indgår nu i Struer Kommunes videre strategi for at fastholde og udvikle sin helt særlige position inden for lyd.”

– Claus Falk Petersen, Specialkonsulent, Struer Kommune.

Hvem er vi?

Maltfabrikkens Rådgiverteam udspringer af projektet Maltfabrikken i Ebeltoft. Her driver et dedikeret projektteam med stor tværfaglig bredde og erfaring en lang række projekter med såvel lokale aktører som nationale og internationale samarbejdspartnere. Maltfabrikkens Rådgiverteam har nære samarbejder på alle niveauer – fra uafhængige ildsjæle i frivilligbaserede netværk til kommuner og nationale organisationer. Vi kender iværksættermiljøerne, de politisk ledede organisationer og fondene, og vi skaber gerne forbindelser på tværs mellem organisationer og aktører hvor det er muligt.

Har du en idé som skal trykprøves, et luftkastel som fortjener at blive virkeligt eller et koncept der bare venter på en holdbar forretningsplan? Tag fat i os. Vi brænder for at hjælpe dig i mål, hvad enten du har brug for indledende sparring eller et gennemgående samarbejde.


Kontakt vores rådgiverteam


Nina Renée Knoblauch-Larsen

Strategisk rådgivning, forretningsudvikling og fundraising

Send MAIL til Nina
+45 25 70 35 29

Master of International Business fra EAE Business School Madrid og Kaospilot.
Nina har siden 2018 stået i spidsen for Maltfabrikkens projektrådgiverteam, hvor både lokale og nationale projekter har fået rådgivning fra A til Z.

Ninas kernekompetencer er procesledelse, strategisk rådgivning samt alt hvad der vedrører fundraising.Peter Sand

Strategisk rådgivning

Send MAIL til Peter

Cand. Oecon fra Aarhus Universitet.
Peter er en af landets mest erfarne oplevelsesøkonomer med mere end 25 års erfaring fra udvikling af store kulturbegivenheder som Grøn Koncert og Europæisk Melodi Grandprix og ledelse af markante kulturinstitutioner som spillestedet VEGA, Kattegatcentret og Naturkraft.

Peters kernekompetencer er strategisk sparring og rådgivning i udvikling af signaturprojekter. Peter har stor rådgivererfaring i forhold til organisationer, virksomheder, kommuner og regioner.