Maltfabrikken, Kunsthal Aarhus og Statens Værksteder for Kunst har med støtte fra Statens Kunstfond etableret et nyt og ambitiøst recidency-program for internationale billedkunstnere. Første ansøgningsrunde er netop skudt i gang med deadline 10. januar 2019.

Danmark får et nyt artist in residency for internationale kunstnere. Navnet er MALT AIR og har sine fysiske rammer i Ebeltoft på den gamle maltfabrik, som i øjeblikket er ved at blive renoveret og transformeret til et kraftcenter for kultur, kunst og kreative erhverv. Byggeriet forventes færdigt til sommer, hvor også de første internationale residenter kan flytte ind.

Visionen med MALT AIR er overordnet at styrke og skabe gunstige forbindelser mellem den danske og internationale billedkunstscene. Programmets udvalgte residenter modtager skræddersyede ophold og får grundig introduktion og kontakt til relevante danske billedkunstaktører på tværs af landet.

Projektleder på Maltfabrikken, Vibeke Wang, fortæller:

”Når kunstneren ankommer, byder et stærkt partnerskab velkommen. Sammen med Kunsthal Aarhus og Statens Værksteder for Kunst vil vi skabe et attraktivt residency med et højt kunstfagligt niveau og med et bredt netværk ud i kunstmiljøerne. Ambitionen er på sigt, at MALT AIR skal være det naturlige sted, internationale kunstnere orienterer sig mod, når de vil søge et kunstnerophold i Norden.”

Fagligt netværk i både øst og vest

MALT AIR tilbyder ophold til to kunstnere ad gangen i en periode af fire måneders varighed. I første ansøgningsrunde udvælges de første seks residenter, og de to første kan allerede tjekke ind i august 2019.

Maltfabrikken bliver med egen atelierplads og gæstebolig kunstnernes primære arbejdsplads og residens, men i løbet af opholdet vil kunstnerne også få mulighed for at rejse til København og med hjælp fra Statens Værksteder for Kunst blive introduceret til hovedstadens kunstscene og modtage vejledning i kunstneriske arbejdsprocesser.

”Der er ikke tale om, at kunstneren skal i et lukket refugie på Djursland. Tværtimod faktisk. Vi ønsker, at kunstneren får en bred og kvalificeret introduktion til den danske kunstscene i både øst og vest. Der vil derfor være mange aktiviteter i programmet, som kan skabe møder og nye samarbejder på tværs,” fortæller direktør for Statens Værksteder for Kunst, Frederik Hardvendel.

Desuden vil Kunsthal Aarhus bidrage med kuratorisk og kunstfaglig sparring til programmet, og som et yderligere tiltag oprettes en ekstern peer-gruppe individuelt til de residerende kunstnere. Alt sammen for at give de internationale gæster gode og solide platforme at danne netværk ud fra.

Direktør for Kunsthal Aarhus, Jacob Fabricius, udtaler:

”Vi håber på at kunne tiltrække mange kvalificerede ansøgere, og at dette er starten på en permanent residency-ordning. Vi har brug for stærke bindeled, som kan udvikle en kvalificeret og vedvarende dialog mellem den danske og internationale kunstscene. For det internationale er ikke bare en udadgående bevægelse, men i lige så høj grad en indadgående bevægelse – og MALT AIR kan netop bidrage til, at vores hjemlige kunstscene åbner sig udadtil mod verden.”

Deadline for ansøgning til MALT AIR er mandag den 10. januar 2019.

YDERLIGERE INFO

MALT AIR’s jury består af repræsentanter fra partnerskabet. 

Aftalen mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst og MALT AIR er indgået i en to-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

Læs mere på maltair.dk

LÆS MERE OM

Kunsthal Aarhus
Statens Værksteder
Statens Kunstfond