Pressemeddelelse
Ebeltoft 21. april 2020

Konferencen ”Cultural Impact Now! – European Conference of Cultural and Creative Spaces” skulle have samlet mellem 400 og 500 deltagere fra hele Europa i Ebeltoft i begyndelsen af juni – men så kom Covid-19. Som en konsekvens af de usikre prognoser for, hvornår det igen vil være forsvarligt at afholde et arrangement som den stort anlagte konference, har gruppen bag Cultural Impact Now! valgt at flytte konferencen, så den i stedet afvikles i dagene 3.-6. juni 2021. 

Konferencen for beslutningstagere, eksperter samt en række af de aktører, der driver kulturhuse og kulturorganisationer på tværs af Europa, havde i sit udgangspunkt valgt at sætte fokus på, hvilken rolle kulturorganisationerne spiller i det samfund de er en del af, og hvordan man som kulturaktør kan synliggøre og formidle de samfundsforandringer, kulturen medvirker til at skabe. Temaet videreføres til næste års konference, men det kommer til at stå i et helt nyt lys, forudser Maltfabrikkens direktør, Kristian Krog:

“Med Corona-krisen står kulturlivet i en ny situation, som på én gang er dybt alvorlig og fuld af håb. Lige nu kæmper tusindvis af kulturinstitutioner for deres eksistens. Samtidig ser vi over hele Europa, hvordan det i udpræget grad er kunsten og kulturen der bærer os igennem. Mens sundhedsvæsnets helte redder liv, er det musikken, der lyder fra altanerne, og de fælles historier, vi for tiden deler digitalt, der redder os mentalt igennem isolation og ensomhed. I kunsten og kulturen kan vi skabe anderledes løsninger på de samfundsudfordringer vi står overfor – nu og på den anden side af pandemien. Her tænker jeg især på fællesskabernes vigtige rolle i vores samfund. Jeg tror, vi som kulturaktører kommer ud af krisen med en ny selvforståelse.”

Europæisk og dansk samarbejde

Bag konferencen står, foruden Maltfabrikken, organisationerne European Network of Cultural Centres (ENCC) og Trans Europe Halles (TEH), paraplyorganisationer for henholdsvis offentligt drevne og uafhængige kulturhuse i Europa. Det er første gang de to europæiske organisationer arbejder sammen om en konference. Også det europæiske samarbejde har fået en ny grad af aktualitet på baggrund af Corona-krisen:

”Lige nu har mange lande lukket deres grænser og vendt opmærksomheden og ressourcerne indad som en måde at håndtere krisen på. Når smittekurverne har lagt sig, er det vigtigt at vi får set hinanden i øjnene som europæere igen og ikke bliver hængende i den nationale indadvendthed, der er tendens til lige nu. Og her kan kulturorganisationerne noget særligt – vi er eksperter i at skabe møder over grænser, og den ekspertise skal vi sætte i spil,” siger Kristian Krog.

Om konferencen

Cultural Impact Now! henvender sig til kulturaktører og interessenter som eksempelvis ledere, udviklings- og vidensmedarbejdere i organisationer og projekter indenfor kultur, kunst og kreative erhverv, samt beslutningstagere på alle niveauer. Med sit opdrag om at samle kulturhuse, mødesteder og kreative miljøer på tværs af Europa forventes konferencen at blive den hidtil største af sin art. I kraft af det europæiske samarbejde udgør den en enestående mulighed for at møde peers og beslutningstagere fra hele Europa og udforske, samskabe og dele viden i nye netværk. 

Læs mere om konferencen på maltfabrikken.dk og følg begivenheden Cultural Impact Now! På Facebook, hvor keynote speakers, paneldeltagere og workshops annonceres løbende.