M8 skal være et samlingssted for ambitiøse iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende. Et arbejdsfællesskab der kan rumme store ideér, dyb koncentration, stærke tværfaglige samarbejder og masser af professionalisme, ild og glæde.

Vi ønsker at sætte rammerne for en inspirerende og skabende kultur, hvor et stærkt kollegialt fællesskab bliver kombineret med en bred faglig diversitet. Vores vision er, at M8 skal være et kreativt miljø præget af samarbejde på tværs mellem medlemmerne, et sted hvor det er helt naturligt at gøre brug af hinandens kompetencer når en opgave skal løses.

For at fremme en frugtbar og skabende arbejdskultur skal det faglige og sociale sammenhold stå i centrum for arbejdsfællesskabet. Det er derfor afgørende, at alle M8s medlemmer vil fællesskabet og har lyst til at bidrage til de fælles rammer. Det indebærer at deltage i M8s aktiviteter og tage medansvar, når der f.eks skal arrangeres fredagsbar – eller når kontorets planter trænger til vand.

Som iværksætter eller selvstændig erhvervsdrivende kan du tegne et medlemskab, hvor du får din faste gang og dit eget skrivebord i M8s lokaler. Det er også muligt at få en flyverplads, hvor du kan gøre brug af de fælles kontorfaciliteter op til 3 gange om ugen. Hvis du ikke har brug for et skrivebord, men ønsker at blive holdt opdateret og inviteret til M8s faglige arrangementer, har du mulighed for at blive netværksmedlem.