(see below for English version)

Fra den 7. september til den 11. september 2022 havde Maltfabrikken besøg af en delegation på 13 mennesker fra fire spillesteder med base i byen Bordeaux.

Fra Maltfabrikkens side havde vi planlagt nogle inspirerende dage med blandt andet en rundvisning på Maltfabrikken og en ’meet and greet’ med Team Malt. Derudover deltog vores gæster i en UTOPIA-workshop faciliteret af Maltfabrikkens projektchef, Nina Renee, hvor de også mødte repræsentanter fra det lokale kulturliv. Delegationen var med til at lave mad, da vi inviterede 100 lokale borgere til fællesspisning og lod forberedelsen af måltidet indgå i en workshop. Inden gruppen tog hjem til Bordeaux, nåede de også at deltage i Blue Ocean Festival, der er skabt og afvikles af teamet bag ungemiljøet Rampen. 

Støttet af Erasmus+ programmet

Projektet GREEN MELODIES samler medlemmer fra fire SMAC-organisationer (Scénes de musique actuelles) fra Bordeaux. Repræsentanterne er valgt af lokalsamfundet og ledere fra kulturlivet. Projektet fokuserer på kulturelle venues drevet af unge, hvilket opfattes som mulighed for at forny og udvikle i en bæredygtig retning. Delegationen har defineret to udfordringer i deres professionelle praksis: inklusion og bæredygtighed (bygningers energiforbrug, praksisser angående live performances).

For at kunne berige og udvikle disse praksisser har delegationen planlagt at få indblik i ­– og lære af to institutioner: 4AD i DIKSMUIDE (Belgien) og MALTFABRIKKEN i Ebeltoft (Danmark). Gennem disse to partnerskaber får GREEN MELODIES specifik viden om bæredygtig renovering af bygninger, implementering af kontinuerlige bæredygtige praksisser samt inklusion af unge i relevante projekter.

Derfor er GREEN MELODIES en udveksling af erfaringer med aktuelle, europæiske emner, som SMAC-medlemmerne støder på i forbindelse med inklusion og bæredygtighed.

De nye indsigter og erfaringer medlemmerne tilegner sig, skal benyttes i forbindelse med renovering af spillesteder, inklusion af unge i relevante projekter og i forbindelse med udvikling af tilgange til energiforbrug i Scènes de Musiques Actuelles i Bordeaux.

ENGLISH:

A visit from Bordeaux

From the 7th of September until the 11th of September 2022, Maltfabrikken hosted a delegation from Bordeaux.

We organized three inspiring days with workshops and meetings, including a tour of Maltfabrikken and a meet and greet with Team Malt. Furthermore, the delegation participated in a UTOPIA-workshop with relevant people from the local cultural environment including representatives from Syddjurs Municipality. The workshop was facilitated by Maltfabrikkens project manager, Nina Renèe, and followed by a communal dinner cooked by Maltfabrikken’s restaurant, Lundbergs Spisehus. The delegation also committed to do some cooking of their own when we did a communal workshop and invited 100 locals to come and eat. In addition, the participants visited Blue Ocean Festival, a music festival organized, hosted, and produced by our youth environment, Rampen.

With the support of the Erasmus+ programme.

The GREEN MELODIES project brings together a delegation from Bordeaux made up of members of the teams of the 4 SMACs of the Bordeaux metropolis with local elected officials and cultural leaders. They see the appropriation of cultural venues by young people as a means of renewing practices and supporting the ecological transition. The delegation identified problems in their professional practices in terms of inclusion but also from an ecological point of view (energy consumption of buildings, practices around live performances).

In order to enrich their practices and develop their skills, two immersions are planned: at 4AD in DIKSMUIDE (Belgium) and at MALTFABRIKKEN in EBELTOFT (Denmark). These two partner organizations of GREEN MELODIES have specific and innovative know-how in the field of ecological renovation of buildings, the implementation of sustainable and ecologically coherent practices, the inclusion of young people in associative projects.

The GREEN MELODIES project is therefore a European exchange around current issues, encountered in SMACs, regarding inclusion and ecology.The new skills acquired by the teams will be used to support the renovation of music venues, to accompany the inclusion of young people in associative projects and to develop a renewal of energy practices in the Scènes de Musiques Actuelles of the Bordeaux metropolis.